سرب و ابزار پنچرگیری

مینی سنگ انگشتی بادی DAMAR
حداکثر فشار = ۶ بار
حداکثر نیروی چرخشی = ۰٫۲۵ کیلووات
مصرف هوا = ۱۱۳ لیتر بر دقیقه
سرعت در حالت بی باری = ۲۲۰۰۰ دور در دقیقه
وزن دستگاه = ۰٫۵ کیلوگرم
سنگ انگشتی بادی پنچرگیری
باد ورودی : ۹۰ Psi
حداکثر نیروی چرخشی : ۰٫۲۵ کیلووات
مصرف هوا : ۱۱۳ لیتر بر دقیقه
سرعت آزاد : ۲۵۰۰۰ دور در دقیقه
وزن دستگاه : ۰٫۵ کیلوگرم
دارای سری سنگ های مختلف همراه با کیف