پمپ باد ۲۵۰ لیتری

پمپ باد ۲۵۰ لیتری

مشخصات

دو سیلندر سری جدید

در مدل های کتابی و خورجینی ، کم صدا

قدرت الکتروموتور ۲ اسب

قدرت تولید باد ۲۷۴ لیتر در دقیقه

ورق ۳ میل رنگ الکترو استاتیک در مدل های خوابیده و ایستاده

رنگ بندی متنوع

چرخدار یا ثابت