پمپ باد ۳۵۰ لیتری

پمپ باد ۳۵۰ لیتری

مشخصات

سه سیلندر سری جدید

در مدل های کتابی و خورجینی

قدرت الکتروموتور ۳ اسب

قدرت تولید باد ۳۷۴ لیتر در دقیقه

الکتروموتور قدرتمند ۲ اسب بخار

ورق ۳ میل رنگ الکترو استاتیک در مدل های خوابیده و ایستاده

رنگ بندی متنوع

چرخدار یا ثابت